Zakelijke verzekeringen

Ondernemen zonder zorgen.
Zakelijke verzekeringen

Ondernemen met minder risico

Zakelijke verzekeringen zijn verzekeringen die bedrijven beschermen tegen financiële risico’s die voortvloeien uit hun activiteiten. Deze verzekeringen zijn speciaal ontworpen om bedrijven te beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen die hun financiële stabiliteit kunnen bedreigen. Er zijn verschillende soorten zakelijke verzekeringen, waaronder aansprakelijkheidsverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, autoverzekeringen, bedrijfsgebouwverzekeringen en bedrijfsmiddelenverzekeringen.

Voorbeelden van zakelijke verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt dekking tegen claims wanneer je schade veroorzaakt bij of aan een ander. Er zijn verschillende soorten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, waaronder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die schade vergoedt die is ontstaan bij anderen door beroepsfouten, en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, die het privévermogen van bestuurders beschermt wanneer zij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd uitgepakte besluiten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is een verzekering waarbij je een vooraf afgesproken bedrag krijgt als je arbeidsongeschikt wordt. Een ander voorbeeld is een verzekering waarbij je zelf de hoogte van jouw uitkering bepaalt.

Zakelijke autoverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor schade door of aan jouw personenauto, bestelauto of collectieve auto.

Bedrijfsgebouwverzekering. Dit is een verzekering waarmee je bent verzekerd tegen schade aan jouw bedrijfsgebouw. Een ander voorbeeld is een verzekering die schade dekt die ontstaat door beschadiging van het werk tijdens de bouw of montage.

Bedrijfsmiddelenverzekering. De bedrijfsmiddelenverzekering is een verzekering die schade vergoedt aan je elektronica door onder andere gebreken, eigen schuld en diefstal. Een ander voorbeeld is een verzekering die schade vergoedt wanneer contant geld of waardepapieren van je bedrijf verloren gaan.

Meer weten over wat wij kunnen doen voor jouw bedrijf?

Wilt u alles weten over onze dienstverlening? Dan komen we graag in contact met u!